Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2012-03-06
Data wydania:
2012-01-27
Data wejścia w życie:
2012-03-15
Uwagi:
art. 3 pkt 1, pkt 3 w zakresie art. 37 ustawy wymienionej w art. 3 i okt 5 w zakresie art. 38 ustawy wymienionej w art. 3 oraz art. 11 ust. 3 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2012 r.; art. 1 pkt 32 wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (13)
Odesłania (4)
Dyrektywy europejskie (13)