Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2012-01-12
Data wydania:
2011-12-22
Data wejścia w życie:
2012-01-27
Data obowiązywania:
2012-01-27
Data uchylenia:
2022-08-11
Uwagi:
par. 1 pkt 1 lit. b, pkt 4 lit. b oraz f wchodzą w życie z dniem 12 marca 2012 r. objęte tekstem jednolitym Dz.U. z 2012 r. poz. 1367
Organ wydający:
  • MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (3)