Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt SK 30/10

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2012-04-20
Data wydania:
2012-04-12
Data wejścia w życie:
2012-04-20
Data obowiązywania:
2012-04-20
Uwagi:
Wyrok TK dotyczy także par. 9 ust. 1 in fine oraz par. 14 Statutu Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych (niepubl.)
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Orzeczenie TK dla aktu (1)
Odesłania (2)