Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2012-04-26
Data wydania:
2012-04-23
Data wejścia w życie:
2012-04-30
Data uchylenia:
2017-07-01
Data wygaśnięcia:
2021-06-30
Organ wydający:
  • MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (5)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (1)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (4)