Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2012-05-16
Data wydania:
2012-04-12
Data wejścia w życie:
2012-05-31
Organ wydający:
  • RADA MINISTRÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (3)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (2)
Dyrektywy europejskie (2)