Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2012-06-22
Data wydania:
2012-05-25
Data wejścia w życie:
2012-07-07
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZAGRANICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (6)
Odesłania (6)
Dyrektywy europejskie (2)