Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2012-07-26
Data wydania:
2009-11-05
Data wejścia w życie:
2012-10-27
Uwagi:
art. 24 ust. 5 i art. 83 pkt 1 i 2 wchodzą w zycie z dniem 27 stycznia 2014 r., art. 24 ust. 6 wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2013 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (13)
Akty uchylone (1)
Odesłania (11)
Akty wykonawcze (17)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (10)
Akty zmieniające (66)
Dyrektywy europejskie (2)