Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2012-08-14
Data wydania:
2012-08-07
Data wejścia w życie:
2012-08-15
Data obowiązywania:
2012-08-15
Organ wydający:
  • PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)