Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2012-08-22
Data wydania:
2012-07-13
Data wejścia w życie:
2013-01-01
Uwagi:
art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 2 oraz art. 57 ust. 2 i 3 wchodza w życie z dniem 23 sierpnia 2012 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU REGIONALNEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
  • MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, LOKALNEGO PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (52)
Akty uznane za uchylone (1)