Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2012-08-31
Data wydania:
2012-06-28
Data wejścia w życie:
2012-09-15
Uwagi:
art. 1 pkt 6 lit. b, pkt 9 lit. b i pkt 10 wchodzą w życie z dniem 1 października 2012 r., art1 pkt 2-5, pkt 9 lit. a i c, pkt 12 lit. e i pkt 16 wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2012 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (4)