Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2012-09-03
Data wydania:
2012-08-28
Data wejścia w życie:
2012-09-18
Data obowiązywania:
2012-09-18
Data uchylenia:
2018-10-01
Uwagi:
Objęte tekstem jednolitym z dniem 10 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 48), z wyjątkiem par. 2
Organ wydający:
  • MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Uchylenia wynikające z (1)