Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2013-09-06
Data wydania:
2013-07-12
Data wejścia w życie:
2013-10-07
Uwagi:
art. 1pkt 35 wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2013 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (23)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (8)
Dyrektywy europejskie (4)