Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2013-10-24
Data wydania:
2013-09-27
Data wejścia w życie:
2013-11-24
Data obowiązywania:
2013-11-24
Uwagi:
Art. 163a - 163c ustawy zmienianej w art. 1 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (11)
Odesłania (4)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (10)