Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2013-10-25
Data wydania:
2013-09-27
Data wejścia w życie:
2015-07-01
Uwagi:
art. 1 pkt 18, pkt 19, pkt 38, pkt 63 w zakresie art. 232a par. 1, art. 1pkt 104 w zakresie art. 335, art. 1 pkt 112 lit. b i pkt 204 lit. a, art. 2, art. 12 pkt 3, art. 50, art. 53 i art. 54 wchodzą w życie z dniem 9 listopada 2013 r. art. 1 pkt 45 lit. c w zakresie art. 156 par. 5 i 5a, art. 1 pkt 65 lit. b, pkt 79 lit. b, pkt 88 oraz pkt 204 lit. b wchodzą w życie z dniem 2 czerwca 2014 r. art. 4 zmieniający ustawę prawo o adwokaturze Dz. U. z 1982 r. poz. 124 został skreślony w art. 3 ustawy Dz. U. z 2014 r. poz. 1778
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (3)
Akty zmienione (26)
Odesłania (3)
Akty zmieniające (5)
Dyrektywy europejskie (1)