Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2013-11-06
Data wydania:
2013-10-11
Data wejścia w życie:
2013-11-21
Uwagi:
Art. 11 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2014 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (13)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (6)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (6)
Dyrektywy europejskie (1)