Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2013-11-06
Data wydania:
2013-10-11
Data wejścia w życie:
2013-11-21
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (7)
Akty wykonawcze (5)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (5)
Dyrektywy europejskie (3)