Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy - Karta Nauczyciela

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2013-12-03
Data wydania:
2013-10-11
Data wejścia w życie:
2014-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)