Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2013 r. sygn. akt SK 14/13

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2013-12-03
Data wydania:
2013-10-22
Data wejścia w życie:
2013-12-03
Data obowiązywania:
2013-12-03
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Akty zmienione (1)
Orzeczenie TK dla aktu (1)
Odesłania (4)