Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2013-12-09
Data wydania:
2013-12-03
Data wejścia w życie:
2014-01-01
Uwagi:
par. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie, trzecie i czwarte wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2013 r. z mocą od dnia 1 listopada 2013 r. Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2014, poz. 1053 z wyj. par. 2
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)