Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2013-12-23
Data wydania:
2013-11-22
Data wejścia w życie:
2014-01-01
Data obowiązywania:
2014-01-01
Uwagi:
art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 27 pkt 1, 3 i pkt 4 lit. b oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (12)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (9)
Dyrektywy europejskie (1)