Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2013-12-31
Data wydania:
2013-12-06
Data wejścia w życie:
2014-02-01
Uwagi:
art. 11, 23, 29, 31, 36 wchodzą w życie z dniem 15 stycznia 2014 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (10)
Akty uznane za uchylone (14)
Odesłania (7)
Akty wykonawcze (3)
Orzeczenie TK (1)