Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2013-02-07
Data wydania:
2013-01-29
Data wejścia w życie:
2013-02-22
Data obowiązywania:
2013-02-22
Data uchylenia:
2021-08-20
Organ wydający:
  • MIN. GOSPODARKI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (2)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (6)