Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 2013 r. sygn. akt K 11/12

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2013-04-11
Data wydania:
2013-03-26
Data wejścia w życie:
2013-04-11
Data obowiązywania:
2013-04-11
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Akty zmienione (2)
Akty uznane za uchylone (2)
Orzeczenie TK dla aktu (4)
Odesłania (2)