Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2013-01-11
Data wydania:
2013-01-03
Data wejścia w życie:
2013-01-12
Data obowiązywania:
2013-01-12
Data uchylenia:
2017-01-01
Uwagi:
Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2014, poz. 1040
Organ wydający:
  • MIN. TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Uchylenia wynikające z (2)