Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2013-04-18
Data wydania:
2013-03-25
Data wejścia w życie:
2013-05-19
Data obowiązywania:
2013-05-19
Uwagi:
Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2014, poz. 81 z wyjątkiem par. 2 i 3.
Organ wydający:
  • MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Dyrektywy europejskie (1)