Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2013-06-03
Data wydania:
2013-05-24
Data wejścia w życie:
2013-06-05
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYBOŁÓWSTWA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (24)
Akty uznane za uchylone (43)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (2)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (20)