Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2013-07-18
Data wydania:
2013-06-13
Data wejścia w życie:
2013-09-01
Uwagi:
Daty wejścia w życie poszczególnych przepisów - patrz art. 18 ustawy
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (1)
Akty zmieniające (7)