Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2013-08-06
Data wydania:
2013-06-13
Data wejścia w życie:
2014-01-01
Uwagi:
Art. 46-51 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (9)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (6)
Odesłania (9)
Akty wykonawcze (22)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (15)
Dyrektywy europejskie (12)