Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2013-08-27
Data wydania:
2013-07-26
Data wejścia w życie:
2013-09-11
Uwagi:
Art. 1 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 12 września 2014 r. Art. 1 ust. 44 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (10)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (23)
Akty wykonawcze (1)
Dyrektywy europejskie (8)