Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2013-08-30
Data wydania:
2013-08-26
Data wejścia w życie:
2014-09-01
Data obowiązywania:
2014-09-01
Data uchylenia:
2015-03-31
Uwagi:
Par. 1 pkt 1 i 3, pkt 8 lit. a, pkt 13 w zakresie dotyczącym par. 58c, pkt 22 lit. a i b, pkt 23, 27, 51, pkt 58 lit. d w zakresie dotyczącym par. 123 ust. 5 i pkt 59 oraz par. 2-10 wchodzą w życie z dniem 1 września 2013 r.
Organ wydający:
  • MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (2)
Akty zmienione (1)
Odesłania (1)
Uchylenia wynikające z (1)