Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2014-08-21
Data wydania:
2014-08-05
Data wejścia w życie:
2014-09-05
Data obowiązywania:
2014-09-05
Uwagi:
Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2015, poz. 34 z wyj. odnośnika nr 2 oraz par. 2
Organ wydający:
  • MIN. INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Odesłania (5)
Dyrektywy europejskie (1)