Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-08-26
Data wydania:
2014-07-11
Data wejścia w życie:
2015-01-01
Uwagi:
Art. 1 pkt 52, pkt 55 lit. a, pkt 56 i pkt 66 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.; art. 1 pkt 61 w zakresie art. 162b-162e ustawy, o której mowa w art. 1 wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2016 r.; art. 20 wchodzi w życie z dniem 10 września 2014 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (7)
Akty zmieniające (5)
Dyrektywy europejskie (1)