Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-08-28
Data wydania:
2014-07-22
Data wejścia w życie:
2015-01-01
Uwagi:
art. 1 pkt 8 lit. c i pkt 10, art. 12 ust. 4, art. 15 i art. 23 wchodzą w życie z dniem 28 sierpnia 2014 r.; 2) art. 1 pkt 52-54 i pkt 55 w zakresie art. 149 ust. 1 pkt 7, oraz art. 8 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.; 3) art. 1 pkt 35 w zakresie art. 95d i art. 95e wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2016 r.; 4) art. 1 pkt 15 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.; 5) art. 1 pkt 16 w zakresie art. 31lc ust. 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (10)
Akty uznane za uchylone (9)
Odesłania (3)
Akty zmieniające (4)