Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-08-29
Data wydania:
2014-07-11
Data wejścia w życie:
2014-09-13
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (23)
Odesłania (11)
Akty wykonawcze (228)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (13)
Dyrektywy europejskie (11)