Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-09-05
Data wydania:
2014-07-11
Data wejścia w życie:
2014-10-01
Uwagi:
Art. 21 wchodzi w życie z dniem 5 września 2014 r.; art. 1 pkt 72-76, 79 i 82 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.; art. 1 pkt 121, 123 lit. b i 134 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.; art. 22 wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (20)
Akty uznane za uchylone (26)
Odesłania (11)
Akty zmieniające (5)