Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-10-03
Data wydania:
2014-08-29
Data wejścia w życie:
2015-01-01
Uwagi:
art. 1 pkt 3 lit. a wchodzi w życie z dniem 2 października 2015 r.; art. 1 pkt 3 lit. b, pkt 20 lit. a oraz pkt 36 w zakresie art. 99c wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (1)
Dyrektywy europejskie (5)