Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-10-03
Data wydania:
2014-08-29
Data wejścia w życie:
2015-01-01
Data obowiązywania:
2015-01-01
Uwagi:
Art. 1 pkt 24 lit. b, art. 2 pkt 25 lit. b oraz art. 11 wchodzą w życie z dniem 4 stycznia 2015 r.; art. 1 pkt 3 - w zakresie art. 4a pkt 23 i 24, pkt 8 lit. b tiret trzecie - w zakresie art. 12 ust. 1b pkt 5, pkt 11 lit. d, f, g, pkt 14 lit. a tiret pierwsze i drugie i lit. b oraz pkt 15, art. 2 pkt 1 lit. c, pkt 7 lit. b tiret trzecie - w zakresie art. 17 ust. 1a pkt 5, pkt 9 lit. d i lit. e - w zakresie art. 22 ust. 1o oraz art. 13 wchodzą w życie z dniem 3 listopada 2014 r.; art. 2 pkt 8 lit. a, b, e, i oraz art. 14 wchodzą w życie z dniem 4 października 2014 r.; art. 2 pkt 21 lit. b, pkt 22 lit. b wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2014 r; art. 2 pkt 8 lit. c, pkt 14 lit. g, pkt 21 lit. a tiret drugie i pkt 29 oraz art. 10 i art. 15 wchodzą w życie z dniem 18 października 2014 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Odesłania (13)
Akty zmieniające (2)
Dyrektywy europejskie (3)