Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-11-10
Data wydania:
2014-11-07
Data wejścia w życie:
2015-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Odesłania (4)
Dyrektywy europejskie (6)