Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-11-12
Data wydania:
2014-10-23
Data wejścia w życie:
2015-01-01
Uwagi:
art. 1 pkt 3 i art. 3 pkt 18 wchodzą w życie z dniem 27 listopada 2014 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (2)