Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2014-11-26
Data wydania:
2014-11-07
Data wygaśnięcia:
2016-03-23
Uwagi:
Tekst jednolity nie obejmuje art. 54 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. Dz. U. 2006 nr 227, poz. 1658
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)
Dyrektywy europejskie (6)