Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-12-08
Data wydania:
2014-11-28
Data wejścia w życie:
2015-03-01
Uwagi:
Art. 53 ust. 2 i 3, art. 54 ust. 4 i 5, art. 114 w zakresie dodawanych w art. 11 ust. 3a-3e i ust. 4c wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.; art. 47 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (10)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (6)
Odesłania (10)
Akty wykonawcze (24)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (18)
Dyrektywy europejskie (1)