Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2014-12-16
Data wydania:
2014-11-18
Data wejścia w życie:
2014-12-31
Data uchylenia:
2019-07-01
Uwagi:
§ 4 ust. 8 i 9, § 5 ust. 3, § 13 ust. 5-8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Organ wydający:
  • MIN. ŚRODOWISKA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (2)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (2)