Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-12-18
Data wydania:
2014-11-28
Data wejścia w życie:
2015-01-01
Uwagi:
art. 60 pkt 6 i art. 63 pkt 5 i 6 wchodzą w życie z dniem 2 stycznia 2015 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (14)
Akty uznane za uchylone (26)
Akty wykonawcze (19)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (8)
Dyrektywy europejskie (1)