Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-02-10
Data wydania:
2014-01-10
Data wejścia w życie:
2014-05-11
Uwagi:
art. 1 pkt 8 lit. a wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2014 r., art. 3 pkt 29 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r, art. 4 wchodzi z życie z dniem 31 maja 2019 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
  • PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (7)
Odesłania (10)
Akty zmieniające (6)