Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2014-12-29
Data wydania:
2014-12-23
Data wejścia w życie:
2015-01-01
Data uchylenia:
2017-04-21
Uwagi:
Objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2015 r. poz. 1427
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Akty uchylające (1)