Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-03-13
Data wydania:
2014-02-07
Data wejścia w życie:
2014-04-01
Uwagi:
Art. 1 pkt 7 i 8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (2)
Dyrektywy europejskie (1)