Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-03-24
Data wydania:
2014-01-24
Data wejścia w życie:
2014-04-08
Uwagi:
1) art. 1 pkt 4 lit. d i pkt 11 lit. a tiret szóste, art. 6 pkt 1 lit. c, art. 7 pkt 2-4 i 7 i art. 22 wchodzą w życie z dniem 25 września 2014 r.; 2) art. 6 pkt 1 lit. b wchodzi w życie z dniem 25 marca 2017 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU REGIONALNEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (11)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (11)
Dyrektywy europejskie (1)