Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2013 r. sygn. akt SK 29/12

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2014-01-09
Data wydania:
2013-12-17
Data wejścia w życie:
2014-01-09
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Orzeczenie TK dla aktu (1)
Odesłania (3)