Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 56/12

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2014-05-13
Data wydania:
2014-04-24
Data wejścia w życie:
2014-05-13
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Orzeczenie TK dla aktu (3)
Odesłania (1)