Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-05-15
Data wydania:
2014-04-04
Data wejścia w życie:
2014-07-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (8)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (7)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (8)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (8)